Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych. Opłata za wygłoszenie drugiego referatu wynosi 200 złotych.  W ramach wniesionej opłaty zapewniamy uczestnikom materiały konferencyjne, obiady, uroczystą kolację oraz publikację wygłoszonych referatów. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

Dodaj komentarz