Publikacja pokonferencyjna

Artykuły na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji „Akustyka w językoznawstwie – językoznawstwo w akustyce” zostaną wydrukowane w „Pracach Filologicznych” – najstarszym polskim czasopiśmie językoznawczym, założonym w 1884 roku przez Adama Antoniego Kryńskiego.

Warunkiem wydrukowania artykułu jest spełnienie wymogów stawianych artykułom drukowanym w czasopiśmie (m.in. uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji). Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnych z wymaganiami Redakcji „Prac Filologicznych”.

Dodaj komentarz