Informacje podstawowe

Termin: 25-26 czerwca 2015 r.

Miejsce: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Organizator:

Towarzystwo Kultury Języka

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ważne daty:

termin nadsyłania streszczeń  – do 30 kwietnia 2015 r.

informacja o przyjęciu pracy – do 15 maja 2015 r.

opłata konferencyjna 400 zł (200 zł za drugi referat) – do 31 maja 2015 r.