Scientific Committee

dr hab. Mirosław Bańko, prof. UW

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

prof. dr hab. Zbigniew Greń

dr hab. Ryszard Gubrynowicz

prof. dr hab. Halina Karaś

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW

prof. dr hab. Piotra Łobacz

prof. dr hab. Andrzej Markowski