O Konferencji

loga

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA

I

ZAKŁAD HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO I DIALEKTOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

serdecznie zapraszają na

konferencję „Akustyka w językoznawstwie –  językoznawstwo w akustyce”, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych.

Konferencję chcielibyśmy poświęcić różnym aspektom wykorzystania metod akustycznych do badania języków zarówno w odmianach ogólnych, jak i gwarowych. Mowa stanowi podstawową aktywność człowieka, dlatego też znajduje się w centrum zainteresowania wielu dziedzin nauki, takich jak: językoznawstwo, biologia, medycyna, psychologia, socjologia, antropologia czy ekologia. Mowa jest niezwykle istotna dla rozwoju inteligencji i osobowości człowieka, a także dla jego zdrowia. Badania prowadzone metodami akustycznymi nad językami narodowymi ukazują ogromne możliwości metodologii proponowanej jako temat konferencji, ale wymagają również zaangażowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych łączących przede wszystkim akustyków, językoznawców oraz statystyków. Planowana konferencja, obejmująca swoim zakresem nie tylko fonetykę i fonologię, lecz także zagadnienia produkcji i percepcji mowy, analizy i syntezy mowy, rozpoznawania mowy i mówcy, akwizycji mowy, tworzenia akustycznych baz danych, jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli  nauk technicznych i językoznawczych. Chcielibyśmy jednak, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny w najszerszym tego słowa znaczeniu, dlatego też kierujemy swoje zaproszenie także do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych wykorzystujących w swoich badaniach metody fonetyki akustycznej. Mamy nadzieję, że tematyka konferencji jest na tyle szeroka, otwarta i ważna, że zainspiruje wiele osób do wzięcia w niej udziału i podzielenia się wynikami swoich badań.

Dodaj komentarz